Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Download dit formulier als PDF of maak gebruik van onderstaand formulier.

 

Aan:

CRP Webdesign
Sparrenlaan 16, 3768 BG, Soest
info@crpwebdesign.nl

 

Betreft: Herroeping

 

Bericht:

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Reden van herroeping (optioneel):